Voor bedrijven

Duurzaamheids-commissie

Duurzaamheid USC

Over de duurzaamheidscomissie

De duurzaamheidscommissie bestaat uit zeven leden van het Utrechtsch Studenten Corps. Samen met de Rector et Senatus Veteranorum, zijn zij bezig met het verduurzamen van PhRM en het onder aandacht brengen van verduurzaming bij de leden. De commissie heeft hierin een onderzoekende en adviserende rol. De inspanningen die wij leveren komen met de uitdaging ons Utrechtse Studenten Corps weer te laten voldoen aan de hedendaagse eisen met de middelen van nu, zonder dat het inbreuk heeft op de geschiedenis, tradities en de uitstraling. Duurzaamheid is een zaak die alle leden en reünisten aan gaat, we staan dan ook open voor uw suggesties. U kunt ons altijd aanschieten of een mail sturen naar duurzaamheidscommissieusc@outlook.com

Aedilis Internus T.J.C. van Gent ’18

Custos Supellectilis D.L. Delahay ’18

President P.F. Ver Loren van Themaat ’19

Comm. J.P.C. Bunnik ’18

Comm. M.J.M. Hermans ’18

Comm. W.H.C. de Kempenaer ’18

Comm. B.R.H. Offerhaus ’19

Comm. D. Delfgaauw ’20

Comm. C.P.J. de Sain ’20

Comm. W.J. Van den Hondel ’20

 

De belangrijkste doelen van de commissie zijn het bewustzijn onder leden te creëren, energieverbruik verminderen, energie duurzaam opwekken en het in kaart brengen van afvalstromen en deze beperken.

Usc duurzaamheid plastic

Minder plastic

Voorheen werden er op een borrelavond enkele honderden plastic bekertjes eenmalig gebruikt. Sinds augustus 2019 is de vereniging overgegaan naar het gebruik van hard plastic. Omdat dit hygiëne problemen met zich meebracht heeft de vereniging in januari 2020 een spoelmachine aangeschaft die in korte tijd veel van deze plastic bekers kan spoelen.

Met deze overstap op hard plastic bekers worden er ongeveer 2 miljoen bekers per jaar bespaard.

Usc duurzaamheid energie

Efficiënt omgaan met energie

Regelmatig maakt de commissie met de Aedilis Internus een rondje door het pand om verbeterpunten te constateren. Dit wordt vastgelegd in het BIM-programma (Building Information Model). Deze verbeterpunten worden elke volgende ronde doorlopen. Ook is er een verbruiksmanager aangeschaft die het verbruik controleert en kan aansturen op het eventueel besparen van energieverbruik. De lampen in de publieke ruimte zijn vervangen door led lampen.

Usc duurzaamheid plastic

Afvalscheiding

De vereniging werkt al enige tijd samen met onze vaste partner Beelen om ons afval duurzaam te verwerken. Inmiddels scheiden we ons afval en beschikken we over verschillende containers; glas, papier, plastic en restafval.

Usc duurzaamheid energie

Efficiënt omgaan met warmte

Om kamers specifiek te verwarmen worden er mobiele kacheltjes gebruikt, dit zorgt ervoor dat de kroeg niet in zijn geheel verwarmd hoeft te worden. Ook zijn er verschillende ruimtes op de kroeg en het dak beter geïsoleerd.

Usc duurzaamheid plastic

Evenementen draaiboek

Om evenementen, georganiseerd vanuit het Utrechtsch Studenten Corps, zo duurzaam mogelijk te laten verlopen. Is er een draaiboek gerealiseerd. Dit draaiboek geeft commissies die de verschillende evenementen organiseren tips om het evenement duurzaam te maken. Het draaiboek wordt ook ingezet bij de organisatie van het 41e lustrum. Voor het lustrum is er een speciale lustrum duurzaamheid commissie in het leven geroepen.

Usc duurzaamheid energie

Communicatie

Om de communicatie naar leden en reünisten van het Utrechtsch Studenten Corps te verbeteren is er een website gecreëerd. Ook wordt er maandelijks een update gegeven in de corpsmail en zijn leden van de duurzaamheidscommissie bezig met het organiseren van een duurzame week op PhRM. Hiermee hoopt de commissie leden actief te betrekken bij de duurzame ontwikkelingen binnen de vereniging.

Lopende projecten

Zonnepanelen

De vereniging is bezig met de realisatie van zonnepanelen op het dak van PhRM en de naastgelegen huizen op de Boothstraat. Zodat in de toekomst een deel van de stroom op PhRM zelf kan worden opgewekt door middel van een duurzame bron.

Sedumdak

Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn omtrent het aanschaffen van een sedumdak. Dit dak kan zorgen voor een betere isolatie van de sociëteit en heeft als bijkomend voordeel dat een sedumdak een zeer gunstig effect heeft op de opbrengst van zonnepanelen.

Duurzame partners

Als commissie zijn wij momenteel op zoek naar een aantal vaste duurzame partners die dezelfde filosofie delen met ons en hun expertise willen delen met de vereniging.

Duurzame merchendise

De commissie is actief bezig om partijen te vinden die de merchandise van de kroeg op een zo duurzaam mogelijke manier produceren.

Verwarming kroeg

Op dit moment worden er mobiele kacheltjes gebruikt om verschillende ruimtes binnen de kroeg te verwarmen. De commissie is aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op het gebied van specifieke verwarming.

Energieleverancier kroeghuizen

Er worden mogelijkheden gezocht om de kroeghuizen van het Utrechtsch Studenten Corps te voorzien van groene energie van een gezamenlijke energieleverancier. De commissie onderzoekt wat de opties zijn en of er een deal kan worden gesloten met de leverancier.

Duurzame week

Wanneer er weer geborreld kan worden op PhRM zal de commissie in samenwerking met Rector et Senatus Veteranorum een duurzame week organiseren. Tijdens deze week zal de kroeg geheel in het teken staan van duurzaamheid.